Ogłoszenie zgromadzenie obligatariuszy seria A
Ogłoszenie zgromadzenie obligatariuszy seria B