Nowoczesne obiekty sportowe, liczba organizowanych imprez, sukcesy zawodników oraz wysokie nakłady na sport pozwalają na stwierdzenie, iż Lesznowola jest sportową gminą. Potwierdzeniem tego jest trzykrotne wyróżnienie „Sportowa Gmina” oraz wyróżnienie Starosty Piaseczyńskiego dla Głównego Specjalisty ds. Sportu w Gminie Lesznowola – za wkład w upowszechnianie sportu na terenie powiatu.
W Gminie Lesznowola sportem i rekreacją zajmuje się Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, którego jednym z działań statutowych jest koordynacja i organizacja działalności sportowo – rekreacyjnej. Na stanowisku Głównego Specjalisty ds. sportu i rekreacji zatrudniony jest p. Rafał Skorek – Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie, który posiada dyplom Menedżera Sportu. Rafał Skorek był zawodnikiem zespołów I oraz II ligi siatkówki i do tej pory czynnie uprawia ten sport. Do zadań Głównego Specjalisty ds. sportu i rekreacji należy sprawowanie nadzoru nad pozalekcyjną działalnością sportowo — rekreacyjną w szkołach, organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonującą bazę sportową, współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy.

Imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane w gminie

Mieszkańcy mają możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych w aktywnie działających klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej. Gmina Lesznowola wraz z Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli podejmuje szereg działań promujących kulturę fizyczną poprzez organizowanie otwartych zawodów i turniejów. Kalendarz imprez sportowych opracowywany jest przez Głównego Specjalistę ds. Sportu i Rekreacji w Lesznowoli. W rocznym programie imprez znajdują się zawody Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych rozgrywane w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego nazywane Mistrzostwami Gminy Lesznowola, zawody powiatu piaseczyńskiego i międzypowiatowe oraz imprezy cykliczne, takie jak:

 • Miting Lekkoatletyczny Gminy Lesznowola,
 • Minimaraton Niepodległości o Puchar Wójta Gminy Lesznowola,
 • Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej,
 • Międzyprzedszkolna Spartakiada „Jastrzębiec”,
 • Memoriał im. Marcina Rowińskiego w Piłce Nożnej,
 • Edycja Rozgrywek Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lesznowola,
 • Turniej Piłki Siatkowej Amatorów,
 • Turniej Piłki Siatkowej Młodzików i Młodziczek,
 • Międzynarodowy Turniej Młodzików i Dzieci w JUDO o Puchar Wójta Gminy Lesznowola,
 • Tataspartakiada Niepełnosprawnych,
 • Zawody wędkarskie w Łazach i Mysiadle,
 • Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego Grand Prix Polski,

jak również liczne festyny w sołectwach z elementami sportowo-rekreacyjnymi.