Aktualnie odnowa i rozwój naszej wsi to przede wszystkim stworzenie dobrych warunków do rozwijania działalności gospodarczej, budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Wymóg czasu spowodowany chęcią życia w przyjaznym i czystym środowisku powoduje, iż koniecznością stała się budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej oraz przeznaczanie środków na rozwój infrastruktury technicznej i uzbrajanie terenów w sieć lokalnych dróg.

Wymogiem czasu stała się także dbałość o rozwój sieci żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, a także lokalnych obiektów sportowych w postaci boisk i placów zabaw dla najmłodszych.
Rozwijanie sieci pozostałych usług w postaci banków, placówek pocztowych czy ośrodków zdrowia ułatwia codzienne życie każdej , osiedlającej się na lesznowolskiej wsi rodzinie.

Rozwój dostępu do lokalnych ofert kulturalnych , zaspokaja nie tylko potrzebę obcowania z kulturą indywidualnego mieszkańca, ale wzmacnia także lokalne więzi na wsi. Istniejący Gminny Ośrodek Kultury i świetlice z bogatą ofertą zajęć dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych, gminne biblioteki, zespoły taneczne, muzyczne , sekcje sportowe, organizowanie wiejskich festynów, to tylko niektóre z wielu propozycji kulturalnych naszej wsi.
Wszystko to wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców, jak też na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej naszej wsi.
Jedną z form takich atrakcji turystycznych są istniejące na terenie Gminy ośrodki jeździeckie, które oferują bardzo dogodne warunki do uprawiania rekreacyjnej odmiany sportu jeździeckiego. Wielbiciele konnych spacerów mogą podziwiać piękno okolicznej przyrody i oddychać świeżym powietrzem, a dzieci pod okiem wykwalifikowanych instruktorów poznają tajniki sztuki jeździeckiej.
Dzisiejsza lesznowolska wieś to nie tylko tereny typowego rolnictwa, ale coraz ładniejsze, nowoczesne i przyjazne miejsce do zamieszkiwania – w zadbanym i podtrzymującym własną tożsamość otoczeniu.