Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki, którego nasza gmina jest członkiem, po kilku latach starań i działań oddaje miłośnikom dwóch kółek ponad 200 kilometrów nowych szlaków rowerowych wraz z małą infrastrukturą. Łącznie na obszarze naszej gminy, jak i pozostałych 9 samorządów wyznaczonych jest obecnie ponad 400 km szlaków rowerowych.

Pomysł na szlaki
Ostatnie lata działalności Stowarzyszenie były poświęcone projektowi wyznaczenia i budowy sieci szlaków rowerowych na obszarze zlewni rzeki Jeziorki. Poza szlakami (łącznie jest ich 18) powstało 10 solidnych, rowerowych wiat, gdzie rowerzyści mogą odpocząć, zjeść prowiant, schować się przed deszczem. Dzięki temu do dyspozycji mieszkańców – miłośników turystyki rowerowej na obszarze zlewni rzeki Jeziorki jest obecnie ponad 400 km oznaczonych szlaków rowerowych i 16 wiat rowerowych. Łącznie do oznakowania nowo powstałych szlaków wykorzystano 1432 znaki, a także tablice informacyjne i kierunkowe. Realizacja tego projektu w zasadniczy sposób zmienia układ szlaków rowerowych na terenie powiatów: piaseczyńskiego, grójeckiego oraz gminy Mszczonów (powiat żyrardowski).

Nie tylko wzdłuż Jeziorki
Trasa główna (oznaczona w terenie na czerwono) o nazwie: Szlak główny Krainy Jeziorki biegnie zgodnie z nurtem rzeki tj. od miejscowości Osuchów (Gm. Mszczonów), przez gminę Pniewy, Grójec, Prażmów, Tarczyn, Piaseczno, Konstancin-Jeziornę, aż do ujścia na Wiśle. Liczy sobie blisko 82 km. Na tej trasie zlokalizowane są 4 wiaty rowerowe. Szaleć można także na pozostałych 17 wyznaczonych szlakach. Szczegółowy opis oraz mapy dostępne są na stronie www.krainajeziorki.pl

Promocja Krainy Jeziorki rozpoczęła się w maju br. konferencjami w Grójcu i Piasecznie. Promocja ma objąć zarówno mieszkańców jak i potencjalnych turystów z zewnątrz. Dotychczas powstały ulotki, plakaty, strona internetowa, a także mapy turystyczne, które w wersji papierowej będą wkrótce dostępne w siedzibie naszej gminy w pokoju nr 108. Już rozpoczęły się prace nad opracowaniem przewodnika rowerowego, które zostaną zakończone na początku sierpnia. Pod koniec czerwca (23.06) natomiast zostanie zorganizowana wycieczka rowerowa dla wszystkich rowerzystów Krainy Jeziorki oraz rowerowa biesiada. Jej celem jest integrującej środowiska rowerzystów z 10 gmin. Stowarzyszenie poczyni starania, aby skutecznie rozpowszechnić informację o nowych szlakach rowerowych Krainy Jeziorki. Zapraszamy już dziś.

Więcej o realizowanym projekcie, przebiegu szlaków oraz o atrakcjach Krainy Jeziorki (także tych aktywnych) będzie można znaleźć na stronie www.krainajeziorki.pl oraz na www.facebook.com/KrainaJeziorki